On the day of the auditions to get selected for the upcoming public speaking competition, I was very nervous. I 
Read more
   एउटा बारीमा  स्याउको रुख  थियो। रुखले  धेरै  स्याउहरु  दिन्थ्यो। एकदिन एउटा  नराम्रो मान्छेले  रुख  काट्यो। त्यो  रुखमा  एउटा मात्र   
Read more
  आमा मलाई  जुन माया तपाईंले दिनुहुन्छ    त्यसैमा  रमाई दिन्छु  म,   ठुलो  भएपछि  संसारलाई अँध्यारोबाट     उज्यालो  छरी  दिन्छु  म ।।  आमाको  
Read more
गर्मी हुँदा मन बिसाउने चाैतारी फुलबारी देखेपछि हिड्दिन म भाैतारी म त लागे साथी गाेडमेल गर्न फुलबारी फूल हेर्न आउ 
Read more
I reached school and saw my friends already there, waiting for me. We were heading to Changunarayan, and I was 
Read more
To live a healthy life physically, mentally, and socially, we should always maintain our personal hygiene. When we look clean, 
Read more
Dear diary, Today is August 24, 2023. First, I came to school, and our teachers told us today we were 
Read more
“My attitude is that if you push me towards something that you think is a weakness, then I will turn 
Read more
In our classroom bright and cherry                Stands my teacher pretty as a fairy                She stands with a warm kind smile 
Read more
आजको एक्काईसौं शताब्दीमा जहाँ विज्ञान र प्रविधिले ठुला- ठुला आविष्कारहरु मानव समक्ष राखेको अवस्था छ। विज्ञान र प्रविधिका कारण असम्भव 
Read more
News/Events
View All